top of page

זה העולם שלנו,
זה העתיד שלנו,
וזו האחריות שלנו


ISRAEL EARTH PRIZE הושק במטרה לקדם יוזמות בתחום הסביבה בישראל. אנחנו מאמינים שהאתגרים בתחום הקיימות והסביבה מגלמים בתוכם הזדמנויות ליצירת עולם טוב יותר וחברה טובה יותר.

כחלק מחזון LET'S GO BEYOND של יוניון מוטורס וטויוטה, החל מקיץ 2022, מדי שנה במשך 5 שנים אנו מזמינים ארגונים, קהילות ופרטים  המקדמים עשייה ופועלים מתוך אחריות סביבתית להגיש מועמדות לתחרות ולהתמודד על הזכות לקבל את תמיכתנו. למעלה מ-350 ארגונים, קהילות וסטארטאפים המקדמים עשיה סביבתית משמעותית התמודדו על הפרס היוקרתי בשנתיים האחרונות. ההגשות נבחנו על-ידי וועדת שיפוט מקצועית, ייעודית, עצמאית ובלתי תלויה בחנה את היוזמות שבחרה מדי שנה את היוזמות שעלו לגמר.

הפרס לשנת 2023, בגובה מיליון שקלים, הוענק לעמותת "חברים לרפואה" שמעבירה מדי חודש תרופות טובות שכבר אינן בשימוש לכ-7,000 חולים וחולות שזקוקים להן, ללא עלות. מדי שנה נזרקות לביוב או לפח תרופות בהיקף של מעל 500 מיליון שקלים. בזכות המיזם, תרופות שעלולות להפוך לפסולת מזהמת - מסייעות לחולים ומצילות חיים, ואילו תרופות שלא מתאימות לשימוש, מועברות להשמדה בצורה ירוקה. 

 

הפרס בגובה מיליון שקלים לשנת 2022, הוענק לעמותת "ונטעת" עבור "פרויקט המאה" - הקמת 100 גינות טיפוליות ב-100 מוסדות שיקום בישראל, המטפלים בקשישים, ניצולי שואה, נפגעים ונפגעות תקיפה מינית, הלומי קרב, אנשים עם מוגבלויות, נוער בסיכון, מתמודדי נפש ואחרים. 

במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2024, תיפתח להגשה התחרות השלישית מתוך חמש תחרויות שמתקיימות מידי שנה -

בסך הכל תעניק יוניון  5 מיליון שקלים ליוזמות המשפיעות לטובה על הסביבה בישראל.

אודות

מי זכאים להגיש מועמדות?

01

יזמים, יזמיות וחברות סטארטאפ

גופי מחקר ומוסדות אקדמיים

02

03

מגזר שלישי

גופים וארגונים שאינם ממשלתיים, שפועלים בישראל ומשתייכים לאחת הקטגוריות הבאות

מה אנחנו מחפשים?

אנרגיה ואקלים​

זיהום וניטור

ניהול פסולת וכלכלה מעגלית

חינוך הסברה ושינוי התנהגות

ניהול משאבי טבע

לוח הזמנים

08/09/2024

השקת התחרות לשנת 2024

24/12/2024

מועד אחרון להגשה

מסירת הודעות לפיינליסטים

03/2025

04/2025

אירוע הגאלה וההכרזה על הזוכה

אירועי הגאלה 2023-2024

bottom of page